top of page

Werkwijze

Verwijzing en aanmelding:

Na verwijzing door uw huisarts kunt u zich telefonisch aanmelden bij SPEL.

 

Intake.
In het kennismakingsgesprek worden, samen met u, de problemen op een rij gezet en worden uw hulpvraag en uw verwachting van de therapie besproken. Als deze aansluiten bij mijn behandelaanbod, volgt verder onderzoek. In de loop van een paar (1 tot 3) gesprekken zal ingegaan worden op de oorzaken en gevolgen van de ervaren problematiek, de ontstaansgeschiedenis en uw levensloop. Daarnaast maak ik gebruik van vragenlijsten.De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek.

Uitgaande van de diagnose, uw persoonlijke omstandigheden en uw hulpvraag formuleren we gezamenlijk een behandelplan, waarin de doelen, de aanpak en de frequentie van de afspraken worden vastgelegd. Als tijdens de intakefase duidelijk wordt dat u beter ergens anders behandeld kunt worden, adviseer ik u over een doorverwijzing.

 

Behandelplan
Na de intakefase bepaal ik samen met u welke therapie voor u het meest geschikt lijkt. De therapie vorm en het aantal gesprekken hangt af van de aard en omvang van uw problemen.

Aan het begin van de behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen in het kader van een beginmeting, de ROM (Routine Outcome Measurement)

 

Afronding en evaluatie

Na afloop van de behandeling wordt opnieuw een ROM vragenlijst en een tevredenheidslijst afgenomen. Dit is de nameting, waarbij bepaald wordt wat het effect van de behandeling is geweest.

 

Duur van de gesprekken
Een gesprek duurt 45-50 minuten per zitting.
Relatietherapie duurt 75-90 minuten.

Gesprekken vinden in het begin meestal eenmaal per week plaats. Later in de therapie wat minder frekwent. 

 

bottom of page