top of page
Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Na verwijzing van de huisarts kunt u zich aanmelden voor de volgende psychische problemen:

-Stemmingsklachten, zoals somberheid en lusteloosheid

-angstklachten, zoals paniekgevoelens, fobieën, sociale angst

-dwangklachten (dwanggedragingen of dwanggedachten)

-onverwerkte traumatische ervaringen

-slapeloosheid en overmatig piekeren

-moeite met intimiteit en seksualiteit

-werk- of studieproblemen

-overspannen of burn-out zijn

-lichamelijke klachten zonder medische oorzaak

-persoonlijkheidsproblemen

-2e en 3e generatie oorlogsproblematiek.

 

Niet alle klachten worden door de verzekeraar vergoed. Niet vergoede klachten zijn: bijvoorbeeld: partner-relatieproblematiek, rouw, identiteitsproblemen en aanpassingsproblemen.

Alleen klachten die in de DSM-V classificatie als stoornis te benoemen zijn worden vergoed, daaronder vallen stemmingsstoornissen, angst- en dwangproblemen en persoonlijkheidsproblemen.

bottom of page