top of page
Behandelvormen

Cognitieve (gedrags)therapie

Bij cognitieve gedragstherapie staan denken, voelen en reageren centraal. Deze drie elementen beïnvloeden en versterken  elkaar. Er wordt ingegaan op de eigen beleving van de situatie; wat voelde, dacht en deed men op een zeker moment. Samen met de therapeut kan bekeken worden of de gehanteerde opvattingen reëel en kloppend waren of dat men er misschien ook op een andere manier naar kan kijken en zodoende ook anders kan gaan beleven en anders gaan doen.
De therapie heeft een sterke focus op het hier en nu. Bepaalde denkpatronen kunnen een probleem in stand houden en versterken. In gesprekken zal gekeken worden hoe men dit kan veranderen en vaak wordt dit gekoppeld aan registratie en oefenopdrachten thuis om zo tot andere gedachten en ander, positiever of reëler  gedrag te komen.

Integratieve psychotherapie

Bij Integratieve psychotherapie worden, op verantwoorde wijze, verschillende behandelvormen en technieken gebruikt, afhankelijk van de klachten en problematiek. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die vanuit de verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. Zo ontstaat als het ware een behandeling op maat. 

Relatie therapie/Emotionally Focused Therapy :

. richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;

. heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;

. kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;

. kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;

. zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;

. bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

(bron : www.eft.nl/eft-relatietherapie )

 

EMDR

Dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is in het verleden ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro en kan worden ingezet bij de behandeling van mensen die een schokkende ervaring hebben meegemaakt, zoals een ongeval, lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. Als het niet lukt om de herinnering aan deze traumatische gebeurtenis(sen) te verwerken en er klachten zijn zoals: herbelevingen, flashbacks, nachtmerries, innerlijke onrust en schrik- en vermijdingsgedrag, kan EMDR uitkomst bieden. Voor meer informatie kijk op de site voor EMDR in Nederland: www.emdr.nl

 

bottom of page