top of page
Praktisch

Wachttijden

Op dit moment zijn de wachttijden in de GGZ erg lang. Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Klachten

Ik werk volgens de beroepscode van de LVVP (de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Indien u niet tevreden bent over mijn werkwijze, dan verzoek ik u dit eerst met mij te bespreken om te zien of we er uit kunnen komen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met de LVVP voor verdere bemiddeling. 

 

Registraties

Als BIG geregistreerd psychotherapeut ben ik gebonden aan een beroepscode en dien ik te voldoen aan de in het registratiebesluit geformuleerde kwaliteitseisen.

Vanaf 1 januari 2017 zijn deze kwaliteitseisen geformuleerd in het kwaliteitsstatuut. Mijn kwaliteitsstatuut ligt op de praktijk ter inzage.

 

Privacy
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn:
– de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
– de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
– de Wet Klachtrecht
– de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Indien u toestemming wilt verlenen voor informatieverstrekking over uw behandeling dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen aan de aanvrager en aan de verstrekkend behandelaar. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard waarna alle gegevens worden vernietigd.

Indien u uw dossier na afloop van de behandeling vernietigd wilt zien, dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen.

bottom of page