top of page
Specialistische GGZ

Specialistische GGZ: Persoonsgericht/Complex
U kunt doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ als u last heeft ernstige en/of complexe psychische klachten. In de specialistische zorg staat naast de direct aanwezige klachten ook de onderliggende problematiek meer centraal. Er wordt stil gestaan bij de persoonlijke geschiedenis van de cliënt en de klachten worden bekeken in het kader van diens ontwikkeling. De identiteit en zelfbeleving van de cliënt staan hier meer centraal. In de specialistische zorg zal daarnaast ook veel nadruk liggen op het proces van de therapie. Het doel is door dit proces een meer structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen.

 

Binnen de S-GGZ is langer durende behandeling mogelijk. Deze zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Spel Huizen heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van behandeling binnen de S-GGZ.

De zorg wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van elke verzekeraar en u betaalt alleen het eigen risico (385 euro in 2020). Voor deze zorg dient u, net als voor de B-GGZ, een verwijzing van uw huisarts te hebben.

 

Ik heb met alle verzekeraars een contract voor 2020.

Kijk ook onder de knop 'praktisch' (hier links) bij 'vergoede en niet vergoede zorg'.

bottom of page